Trường Mẫu giáo 15-09-2010 minhhien

TRƯỜNG MẪU GIÁO

Địa điểm: Trên đường Ngang…

Ngày xưa, nơi này để cho các sĨ tử thi về Hán học, sau đó bỏ hoang.

Khoảng năm 1957 bác Võ Văn Chỉ có mở lớp dạy một thời gian

Khoảng năm 1962 trở thành trường Ấp Tân Sinh.

Năm 1973 là trường TNPSXH, phòng học được xây dựng bằng gỗ.

Năm 197? là trường Tiểu học Điền Môn.Và hiện nay là trường Mẫu giáo

Hiện nay trường có …lớp

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác