Tổng kết tài chánh cuộc thi các trường năm học 2020-2021 27-05-2021 minhhien

Tổng kết tài chánh cuộc thi các trường năm học 2020-2021

THU:website đã nhận được tài trợ của:

 • Ông Hoàng Ngọc Anh (Sài Gòn)                              3.000.000 đ
 • Ông Hoàng Thảo (Sài Gòn)                                          500.000 đ
 • Anh Nguyễn Minh Phú (Sai Gòn)                              1.000.000 đ
 • Bà Đinh Thị Tuyết (CS 82)                                           500.000 đ
 • Ông Đặng Hồng Phú (BMT)                                         500.000 đ
 • Ông Đặng Hữu Lập ( Long Thành-ĐN)                     2.000.000 đ
 • Nhà hàng Sơn Huê (Kế Môn)                                     2.000.000 đ
 • Ông Trần Hữu Sấn (Sài Gòn)                                         500.000 đ
 • Ông Đặng Hữu Tường (Sài Gòn)                                   500.000 d
 • Ông Trần Duy Tư (Sài Gòn)                                           500.000 đ
 • Ông Nguyễn Đình Triều (Bình Dương)                      1.000.000 đ
 • Bà Đặng Thị Thu (Sài Gòn)                                        1.000.000 đ
 • Ông Hoàng Ngọc Ninh (Sài Gòn)                               1.000.000 đ
 • Chị Phan Thị Hiệp (CS 82 Đăk Lăk)                           2.000.000 đ
 • Anh Hoàng Ngọc Tuấn (CS 82 Đăk Lăk)                    1.000.000 đ
 • Ông Nguyễn Thanh Mạo (Sài Gòn)                                500.000 đ
 • Tiệm vàng Thuân Thành Duy Mong                                                                         …………………………………………………………………………. 2.000.000 đ
 • Tiệm vàng Kim Tín Duy Mong (207 Bà Triệu Huế)    1.000.000 đ
 • Anh Lê Văn Thành (Sài Gòn).                                      1.000.000 đ
 • Cô Nguyễn Thu Mai (Tủ sách Túi Khôn)…….              2.000.000 đ
 • Cô Hoàng Thị Khánh Linh (Giám khảo)……….                500.000 đ
  • ——————————————————————————-
 •   27.000.000 đ

Trường MN ĐIỀN MÔN- THI TÔ TƯỢNG

         – Tổ chức cho trẻ tập trước:

1 trẻ/ 1 tượng x 32 x 25.000đ           =   800.000đ

         – Tổ chức cho trẻ giao lưu

1 trẻ/ 1 tượng x 32 x 25.000đ            =   800.000đ

– Màu nước:

01trẻ/ 1 hộp x 32 hộp x 10.000đ       =   320.000đ

– Maket trang hoàn hội thi giao lưu: =     80.000đ   

02 Giải nhất x 400.000  =                        800.000đ

03 Giải nhì x 300.000    =                     1.200.000đ

05 Giải ba x 200.000      =                     1.000.000đ

22 Giải khuyến khích 100.000 x 22 =   2.200.000đ

* Tổng cộng :   =                                  7.200.000đ  (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng chẵn)

Trường TH&THCS  NGUYỄN  LỘ TRẠCH- THI VĂN NGHỆ:

01 giải nhất                                                        500.000

01 giải nhì                                                          400.000

02 giải ba                                                            600.000

04 giải khuyến khích                                           800.000

.Kinh phí Âm thanh, trang trí sân khấu:15.000.000

Hỗ trợ các lớp:     8 lớp x 400.000                    4.000.000

 Tổng cộng:                                                   21.300.000 (Hai mươi mốt triệu ba                     trăm nghìn đồng chẳn) 

Do thiếu kinh phí website langkemon.com.vn chỉ giao cho trường 20.000.000 đồng (số còn lại trường tự cân đối)

Đã chi:

 • – Trường Mầm non:………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…7.200.000 đ
 • -Trường Nguyễn Lộ Trạch…..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…20.000.000 đ
 •  Kỷ niệm chương…………………………………..25×30…. =         750.000 đ
 • In giải thưởng…………………………………….. ……………..          460.000 đ
 • Bảng đeo kỷ niệm 10 năm…………………….   ..                       600.000 đ
 • Phương tiện đi lại……………………………….                           1.400.000 đ
 •                                                                              ————————–
 •                                                                     Tổng chi:        30.410.000 đ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác