Thông tin về “sổ vàng danh dự” 31-10-2015 minhhien

image (1) image

Phản hồi (1)

  • Nhật
    Tháng Mười Một 5th, 2015 lúc 08:07

    Thật ý nghĩa, bác Hồ Huệ đã có nhiều đóng góp thiệt thực to lớn cho làng Kế Môn, cá nhân cháu xin chân thành cám ơn bác.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác