THƠ TẶNG LÀNG KẾ MÔN 12-06-2012 minhhien

          

         Xóm Bùi, xóm Hợp, xóm Dừa

Xóm Đình phía dưới, xóm Chùa phía trên

         Mỗi xóm là một cái tên

Chia ô ngăm nắp như trên bàn cờ

         Làng tôi đẹp tựa bài thơ

Sông Ô lâu chảy lững lờ bao quanh

         Nguy nga là một mái đình

Những nhà thờ họ xây thành nối nhau

         Bê tông, mái ngói, hàng cau

Xám, xanh với đỏ hòa màu ấm no.

         Từ bao đời đến bây giờ

Người dân làng vẫn cần cù giỏi giang

        Chung tay xây dựng xóm làng

Ai đi xa cũng vấn vương quê nhà

        Rồng thiêng đã chọn bao giờ

Kế Môn đẹp đến ngẩn ngơ lòng người.

 

HOÀNG VĂN VIỆT

KẾ MÔN 12/06/12

 

Phản hồi (7)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác