PHÂN ƯU 29-10-2017 minhhien

hoa 3

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Phu Quân của Cụ Bà Trần Thị Sau, đồng thời là thân phụ của Ông Bà Hoàng Ngọc Tân, chủ nhân Tiệm Vàng Ngọc Phú tại Thành Phố Arlington, Texas là:

Cụ Ông:     HOÀNG NGỌC LUÂN

Pháp Danh:         Nguyên Phát

 Sinh năm Mậu Thìn-1928 Tại Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên –Huế

Vừa mãn phần vào lúc 7 giờ 30 sáng ngày 27 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Nha Trang, Việt Nam

Hưởng Thượng Thọ  90 Tuổi.

Lể Phát Tang và Nhập Quan đã được tổ chức vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Lể Di Quan sẽ được cử hành vào lúc 6 giờ sáng ngày 31 tháng 10 năm 2017. Sau đó Linh cửu sẽ được đưa về an táng taị Nghĩa Trang của Làng Kế Môn- ĐIền Môn-Thừa Thiên – Huế.

Trước sự mất mát lớn lao này. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston,TX cùng toàn thể bà con người Làng.Xin Thành Tâm Đảnh Lể, thành thật chia buồn đến Cụ Bà Trần Thị Sau và Ông Bà Hoàng Ngọc Tân cùng Đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Nguyên Phát sớm Vãng Sanh Cực Lạc Quốc.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI TƯƠNG TẾ LÀNG KẾ MÔN

Đồng Thành Kính Phân Ưu.

 

Hoàng Ngọc Ẩn

(Hội Trưởng)

———————————————————————————————-

hoa 4

CHIA BUỒN

Vừa hay tin Cụ Ông :

HOÀNG NGỌC LUÂN

Pháp Danh: Nguyên Phát

Sanh năm Mậu Thìn-1928 tại Làng Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền,Thừa Thiên-Huế

Vừa từ trần vào lúc 7giờ30 sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Nha Trang-Việt Nam.

Hưởng Thượng Thọ 90 Tuổi.

 Linh cửu sẽ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang của Làng Kế Môn thân yêu. Nơi đó Chú đã sinh ra, lớn lên, làm việc và đã đóng góp rất nhiều công sức cho con dân của Làng nói chung và Hoàng Tộc nói riêng.

Chú mất đi trong sự bùi ngùi thương tiếc của Bà Con trong Họ từ trong nước ra hải ngoại.

Trước sự mất mát lớn lao này. Tất cả bà con Nội Ngoại Hoàng Tộc Hải Ngoại tại Thành Phố Houston và các Vùng Phụ Cận, Tiểu Bang Texas.USA.

Xin thành kính chia buồn cùng Thím Hoàng Ngọc Luân, nhủ danh Trần Thị Sau và Đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh của Chú sớm được siêu thoát

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hoàng Tộc Kế Môn Hải Ngoại.

————————————————————————————

1502248637682_270x360

CHIA BUỒN

Vừa hay tin cụ :

HOÀNG NGỌC LUÂN

Pháp Danh: Nguyên Phát

 

Sanh năm Mậu Thìn-1928 tại Làng Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền,Thừa Thiên-Huế.

Niên trưởng trong Ban Điều Hành Hội Đồng Hương Kế Môn tại Nha Trang.

Vừa từ trần vào lúc 7giờ30 sáng Thứ Bảy ngày 27 tháng 10 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 8 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Thành Phố Nha Trang.

Hưởng Thượng Thọ 90 Tuổi.

 Linh cửu sẽ được đưa về an nghỉ tại nghĩa trang của Làng Kế Môn.

Website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng Đồng hương Kế Môn tại Nha Trang và  tang quyến.

Nguyện cầu  cụ siêu sanh cực lạc.

Đặng Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác