NGÀY HỘI INTERNET VÀ PHÁT HỌC BỔNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ĐIỀN MÔN 10-10-2016 minhhien

Ngày 1/10/2016 Tại TT Thương mại xã Điền Môn, ông Hồ Huệ đã tổ chức ngày hội Internet cho đồng bào trong xã tìm hiểu về công nghệ thông tin. Đến với ngày hội, mọi người được vui chơi có thưởng trên máy tính qua  nhiều câu hỏi liên quan đến công nghệ thông tin.

Cũng tại TT Thương mại xã Điền Môn, ngày 2/10/2016, ông Hồ Huệ tổ chức phát học bổng cho các em học sinh giỏi các cấp cũng như các em đậu vào Cao đẳng, Đại học.

Được biết hằng năm ông Hồ Huệ đều quyên góp trên 20 triệu đồng để trao học bổng cho các em học sinh và ông cũng quyết định tổ chức ngày hội Internet hằng năm để khuyến khích các em học sinh phát triển về công nghệ thông tin

11

1

4

6

7

8

10

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác