Miếu Ngũ Hành 15-09-2010 minhhien

MIẾU NGŨ HÀNH

Địa điểm: dưới đường Quốc lộ 49B, giáp ranh Điền Lộc.

Văn tế: NGŨ HÀNH LIỆT VỊ TƯỚC PHONG DỰC BẢO TRUNG HƯNG GIA TẶNG ĐOAN TÚC LINH PHÒ TÔN THẦN

Tế ngày:  các ngày Rằm lớn.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác