LỄ PHẬT ĐẢN Ở QUÊ NHÀ 27-05-2015 minhhien

Gửi đến bà con một số hình ảnh quê nhà chuẩn bị cho đại lễ Phật đản

Tại chùa Vạn Phước làng Kế Môn

IMG_6429

IMG_6440

IMG_6439

Tại Huế

IMG_6385

IMG_6295

IMG_6312

IMG_6300

IMG_6341

IMG_6337

IMG_6426

IMG_6413

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác