LỄ KHÁNH THÀNH MIẾU ĐÔI 18-12-2015 minhhien

Ngày 24.10 năm Ất Mùi ( 5/12/2015) tại làng đã tổ chức lễ khánh thành và an vị nhị vị Thánh ở Miếu Đôi.

Ngôi miếu được xây mới cùng với con đường vào miếu với kinh phí trên 180.000.000 đồng do gia đình ông Trần Duy Mong hỷ cúng.


Tại buổi lễ, ông Trần Duy Mong cũng kêu gọi sự chung tay của mọi người để xây dựng lại ngôi Văn Miếu và ông cũng gieo duyên đầu tiên với số tiền là 50.000.000 đồng. Mong mọi người con dân làng Kế Môn tiếp tục hỷ cúng để sớm hoàn thành việc làm ý nghĩa này

3

4

6

7

8

10

11

12

IMG_2694

Miếu Đôi đươc tôn tạo

IMG_2696

Văn Thánh đang xuống cấp, hoang tàn

Ảnh của Văn Đen

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác