LỄ CÚNG NHÁNH 4 TỘC NGUYỄN THANH 28-03-2015 minhhien

Ngày 8 tháng Hai năm Ất Mùi (27/3/2015) con cháu nội ngoại, dâu rể nhánh 4 Tộc Nguyễn Thanh dã tề tựu tại nhà thờ Nhánh ở xóm Nguyễn, làng Kế Môn cùng thắp nhang tưởng nhớ tiền nhân trong Nhánh.

IMG_1933

IMG_1935IMG_1954 IMG_1945 IMG_1946 IMG_1950

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác