TTTM ĐIỀN MÔN KỶ NIỆM 5 NĂM THÀNH LẬP 23-12-2017 minhhien

hoa

Ngày 19/12/2017 tại TTTM Điền Môn, ông Hồ Huệ đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập TTTM và 15 năm lập quỹ học bổng cho học sinh tại làng Kế môn.

Chương trình chỉ gói gọn cho bà con tiểu thương tại TTTM Điền Môn như liên hoan ẩm thực, tổ chức bóng đá mi ni, bóng chuyền, kéo co…

Website langkemon.com.vn xin chúc mừng thành quả của TTTM và quỹ học bổng.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác