TỘC NGUYỄN THANH (XUÔI) 05-05-2023 Thao Nguyen

Nhà thờ và cổng Tam Quan họ Nguyễn Thanh (Xuôi)

*

-Địa điểm: Trên đường Ngang  (Xóm 11)

Trùng tu: Nhà thờ: 1997 – 2005, Nhà hội: 2011, Cổng Tam Quan: 2014

Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Thành (từ 2015)

Các cựu Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Lạc (từ 2011), Nguyễn Thanh Kỉnh (từ 2009), Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh Cần (từ 1964), Nguyễn Thanh Tôi,  Nguyễn Thanh Chỉ (từ 1955), Nguyễn Thanh Nỷ (trước 1955)…

Việc Tiếu: Năm Mùi (2015 – 2003 – 1991 – 1979 – 1967 – 1955), trong đó các năm 1967 và 1979 không tổ chức được do con dân họ ly tán vì chiến tranh và kinh tế chưa phục hồi.

Chạp mã: Ngày 4 tháng 9 âm lịch hằng năm

Mộ Tổ : Tọa lạc ở Rú Trong Nhì Tây  (Chân Biển – Đầu Núi – Nhìn xuống Đồng khoai)

Trụ biểu – Bia và Nhà bia khu Lăng mộ Tổ họ Nguyễn Thanh (xuôi)

Mộ Tổ của hai họ Nguyễn Thanh tọa lạc bên cạnh mộ Cụ Nguyễn Lộ Trạch – danh nhân văn hóa (bên phải)

(Cập nhật năm 2023)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác