LỄ CẦU AN ĐỒNG HƯƠNG KẾ MÔN TẠI KM82 EA H’LEO 28-02-2024 minhhien

Ngày 18-19 tháng Giêng năm Giáp Thìn (27-28/2/2024), đồng hương Kế Môn tại Km82 (Ea H’leo) lễ cúng cầu an đầu năm.

Lễ cúng cô hồn tối ngày 18 tháng Giêng

LÊ CÚNG CẦU AN NGÀY 19 THÁNG GIÊNG

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác