Khu tưởng niệm Văn nhân 15-09-2010 minhhien


Địa điểm: Trên rú, gần cuối làng đi lên

Khu tưởng niệm những vị Văn nhân, đỗ đạt, có công với làng nước do ông Hồ Huệ tạo lập  năm ……?

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác