NỖI BUỒN VĂN THÁNH 27-11-2015 minhhien

Trong thập niên 60-70 so với các nước Đông Nam Á thì miền Nam Việt Nam vượt trội. Nhớ thập niên 70-80 nhà nước “chê” ngành giáo dục không làm gì ra tiền nên việc đầu tư vào ngành giáo dục chỉ nhỏ giọt, từ đó đất nước tụt hậu. Bây giờ nuối tiếc, hối hận thì đã muộn! Trong thời đại ngày nay, ngành văn hóa, giáo dục chỉ cần chậm chân vài năm thì khó theo kịp các nước bạn, từ đó kéo theo hệ lụy cả kinh tế, xã hội…

Hiện nay làng Kế Môn đã xây dựng được ngôi Đình khá khang trang đáng để tự hào, tuy nhiên đa phần  mọi người đang chỉ chú trọng đến NHÀ THỜ TỘC HỌ mà ít nghĩ đến những NÉT VĂN HÓA của làng, trong đó nhìn thấy Văn miếu mà thấy buồn!

Trước đây, muốn vào Miếu Đôi hoặc Văn Thánh tôi phải dò tìm và băng qua nương của bà con gần đó. Vừa qua, chúng tôi thấy anh Duy Mong đã tôn tạo Miếu Đôi và làm con đường vào miếu khoảng 250 mét khá thông thoáng; anh còn đắp con đường nhỏ qua Văn Thánh, đây là điều đáng trân trọng. Có lẽ anh Duy Mong muốn để dành phần quan trọng này (xây dựng Văn Miếu) cho bà con phương xa, đặc biệt là những vị “quan Văn”và những vị có học hàm, học vị ?

Qua lời kêu gọi của Ban Văn Hóa làng, chúng tôi hy vọng bà con cùng chung tay từng bước chăm lo cho văn hóa của làng.

 

Đường vào Miếu Đôi

IMG_2025

IMG_2027

IMG_2029

IMG_2032

IMG_2026                          Đường vào Văn Thánh

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác