GIỖ TỔ KIM HOÀN Ở HOUSTON 27-03-2017 minhhien

Chúng tôi nhận được một số hình ảnh của anh Hoàng Lý về ngày giỗ Tổ Kim Hoàn tại Houston. Đây là ngày giỗ thông lệ của bà con ở Houston và lân cận (27/2 Âm lịch). Đây cũng là dịp để bà con gặp mặt, hàn huyên. Bà con có thể mở trang web SmugMug.com để xem nhiều hình ảnh hơn.

LAP_2404-M

DSC00255-L

LAP_2260-M

LAP_2268-M

DSC00264-M

LAP_2408-M

LAP_2190-M

LAP_2196-L

DSC00268-M

LAP_2217-M

LAP_2226-M

LAP_2254-M

LAP_2243-M

LAP_2289-M

LAP_2304-M

LAP_2305-M

LAP_2307-M

LAP_2308-M

LAP_2309-M

LAP_2315-M

LAP_2342-M

LAP_2316-M

LAP_2346-M

LAP_2347-M

LAP_2348-M

LAP_2350-M

LAP_2393-M

LAP_2402-M

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác