ĐÌNH LÀNG TẠI ĐÀ LẠT CHUẨN BỊ CHO KHÁNH THÀNH 04-12-2016 minhhien

Hôm nay ngày 04/12/2016 bà con Kế Môn tại Đà Lạt đang hoàn tất các tiểu tiết để chuẩn bị cho ngày khánh thành.

Xin gửi một số hình ảnh về Đình làng tại đây.

img_7612-copy

img_7624

img_7617

img_7622

img_7620

img_7621

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác