CHUNG KẾT THI KỂ CHUYỆN 24-03-2018 minhhien

Ngày 23/3/2018 website langkemon.com.vn tổ chức cuộc thi chung kết KỂ CHUYỆN cho học sinh trường Tiểu học Điền Môn và trường và trường Mầm non Điền Môn. Cuộc thi ngoài giải kể chuyện còn có giải diễn xuất . Đây là lần đầu tiên các em được tham gia chương trình này nên còn bở ngỡ, đây là điều cần thiết để các em tập làm quen, dạn dĩ trước đám đông.

IMG_7284

Ban Giám Khảo

IMG_7292

Quan khách

IMG_7295

Lời khai mạc cuộc thi

IMG_7299

Thông báo thể lệ thi và chấm điểmIMG_7305

Một số hình ảnh trong cuộc thi

IMG_7317

IMG_7327

IMG_7335

IMG_7360

IMG_7374

IMG_7382

IMG_7403

IMG_7411

IMG_7414

IMG_7455

IMG_7484

IMG_7493

IMG_7498

Các  em được giải

IMG_7524

IMG_7529

IMG_7533

IMG_7535

IMG_7539

IMG_7544

IMG_7545

Website đã nhận được sự tài trợ cho các cuộc thi năm 2018:

Ông Nguyễn Thanh Vĩnh (Sài Gòn)…………………….1.000.000 đồng

Anh Nguyễn Đình Triều (Bình Dương) …………..…1.000.000 đồng

Anh Nguyễn Minh Phú ( Sài Gòn)………………………1.000.000 đồng

Tập san Hương Thiền (Sài Gòn)……………………… 1.000.000 đồng

Ông Hoàng Ngọc Anh (Sài Gòn)………………………  2.000.000 đồng

Ông Hoàng Tiếu (Sài Gòn)………………………………..200.000 đồng

Anh Hoàng Tuấn (CS 82 Đắk Lắk) ……………… 1.000.000 đồng

Chị Phan Thị Hiệp (CS 82 Đắk Lắk) ………………1.000.000 đồng

Ông Đặng Hữu Kháng (Lâm Đồng)…………………..1.000.000 đồng

Tủ sách Túi Khôn……………………………………………………200 lịch

Nhà hàng Sơn Huê (làng Kế Môn)……………………1.000.000 đồng

Tịnh Tâm Kim Cổ…………………………………………….5.000.000 đồng

Quỹ khuyến học xã Điền Môn………………………..1.000.000 đồng

Anh Bùi Viết Thìn (Buôn Hồ)………………………. . . 300.000 đồng

Xin cảm ơn quý nhà tài trợ, chúng tôi sẽ cập nhật  danh sách các nhà tài trợ tiếp theo

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác