CHIA BUỒN 18-11-2017 minhhien

hoa H6                                                                    

CHIA BUỒN

Nhận được tin buồn Hiền Thê của Chú HUỲNH NỞ là :

  Cụ Bà:      HỒ THỊ BÉ

          Pháp Danh:         Mỹ Hạnh

Sinh quán tại Làng Kế Môn-Điền Môn- Thừa Thiên-Huế

Vừa từ trần vào lúc 2 giờ 30 sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2017 (nhằm ngày 28 tháng 9 năm Đinh Dậu) tại Houston, TX.

             Hưởng Thượng Thọ     82 Tuổi

Linh Cửu hiện được quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu

2454 South Dỉary Ashford Dr. Houston, TX 77077. Phone: 281-351-8180

 

Lễ Phát Tang và Nhập Quan: sẽ được tổ chức vào lúc10 giờ sáng Thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017

Ngày giờ Thăm Viếng: Thứ Ba ngày 21 tháng 11 năm 2017 từ: 11 giờ sáng đến 7 giờ tối

Lễ Di Quan và An Táng: 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Sau đó Linh Cửu sẽ được mai táng taị Vườn Vĩnh Cửu-Forest Park Westheimer Cementery.

Trước sự mất mát lớn lao này, Toàn Thể Bà con Nội Ngoại Họ Hoàng Ngọc tại Hải Ngoại Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận. Xin thành thật chia buồn cùng Chú Huỳnh Nở và Đại Tang Quyến. Nguyện Cầu Hương Linh của Thím sớm được Tiêu Diêu Nơi Miền Cực Lạc

 

 Hoàng Tộc Hải Ngoại Tại Houston, TX

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU 

————————————————————————————————–

hoa H4

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Hiền Thê của Ông HUỲNH NỞ là:

Cụ Bà                 HỒ THỊ BÉ

Pháp Danh:                   Mỹ Hạnh

Sinh năm Bính Tý-1936 Tại Làng Kế Môn –Điền Môn- Thừa Thiên- Huế

Vừa qua đời vào lúc 2 giờ 30 sáng Thứ Năm ngày 16 tháng 11 năm 2017

(Nhằm ngày 28 tháng 9 năm Đinh Dậu) .Tại Houston-Texas.

Huởng Thượng Thọ   82 Tuổi.

Linh Cửu hiện được quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu

2454 South Diary Ashford, Houston ,TX 77077 Phone:281-531-8180

 

Chương Trình :Lể Nhập Liệm và Phát Tang sẽ được tổ chức vào lúc 10 giờ sáng Thứ Hai ngày 20 tháng 11 năm 2017.

Ngày giờ thăm viếng: Thứ Ba 21 tháng 11 năm 2017 từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối

Lễ Di Quan và An Táng: 10 giờ sáng Thứ Tư ngày 22 tháng 11 năm 2017.

Sau đó Linh Cửu sẽ được an nghĩ tại Vườn Vĩnh Cửu-Forest Park Westheimer Cementery.

Truớc sự mất mát lớn lao này.Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận, cùng tất cả bà con người Làng, xin thành thật chia buồn cùng Cụ Ông Huỳnh Nở và Đại Tang Quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Phật Tử Mỹ Hạnh sớm vãng sanh cực lạc quốc.

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hội Trưởng

Hoàng Ngọc Ẩn

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác