CHIA BUỒN 11-11-2017 minhhien

CHIA BUỒN
Hay tin

IMG201711101050281
Cụ Ông NGUYỄN THANH NHỮNG 

Sinh năm 1931
Nguyên quán làng Kế Môn – Thừa Thiên Huế
Hội viên Hội Đồng hương Làng Kế Môn
tại Tp.HCM và vùng lân cận
Từ trần lúc 16g30 ngày 8 tháng 11 năm 2017
(nhằm ngày 20 tháng 9 năm Đinh Dậu)
tại Sài Gòn

Hưởng thọ 87 tuổi
Lễ Nhập quan lúc 08g00 ngày 9/11/2017 (21/9/Đinh Dậu)
Lễ Động quan lúc 07g00 ngày 12/11/2017 (24/9/Đinh Dậu)
Di quan về hỏa táng tại Bình Dương

Ban Điều hành
Hội Đồng hương Làng Kế Môn tại Tp.HCM và vùng lân cận
Thay mặt bà con đồng hương
Xin chia buồn cùng cụ bà Nguyễn Thanh Những,
Hội viên Nguyễn Thanh An và Nguyễn Thanh Dũng
cùng toàn thể gia quyến
Nguyện cầu hương linh cụ ông sớm vãng sanh về cõi Phật

Thay mặt Ban Điều hành hội
Nguyễn Thanh Mạo

Phản hồi (1)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác