PHÂN ƯU 03-07-2017 minhhien

(Thành thật xin lỗi, Minh Hiền đang ở nơi không có mạng, nay mở mới biết phần phân ưu này, xin được đăng – dù muộn)

Hoa-chia-buồn-xem-tất-cả1-250x300

PHÂN ƯU

Nhận được tin buồn Hiền Thê của Ông HOÀNG CÔNG BÁU, Hội Viên Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận, Tiểu Bang Texas là :

Bà     HOÀNG CÔNG BÁU

Nhủ Danh: HỒ THỊ CHÍNH

Sinh ngày 22 tháng 3 năm 1949 tại Việt Nam.

Vừa đột ngột từ trần vào ngày 27 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 4 tháng 6 năm Đinh Dậu) tại Houston, TX.

Linh cửu hiện đuọc quàn tại Nhà Quàn Vĩnh Cửu  2454 South Dairy Ashford-Houston,TX 77077, Phone: 281-531-8180

Chương trình Lể Nhập Liệm và Phát Tang sẽ được tổ chức tai nhà quàn vào lúc 1 giờ chiều ngày Thứ Năm 27 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 4 tháng 6 Âm Lịch). Sau đó sẽ được an táng tại Nghĩa trang Forest Park West trên đường Westheimer vào sáng Thứ Bảy ngày 01 tháng 7 năm 2017 (nhằm ngày Mùng 8 tháng 6 Âm Lịch.)

Trước sư mất mát lớn lao này. Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận, cùng tất cả bà con hội viên và người Làng, xin thành thật chia buồn cùng Ông Hoàng Công Báu và tang quyến.

Nguyện cầu Hương Linh Cụ Bà sớm vãng sanh cực lạc quốc.

 

Thay mặt Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn- Houston

 

ĐỒNG THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

 

Hoàng Ngọc Ẩn (Hội Trưởng)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác