CHIA BUỒN 22-10-2015 minhhien

small_sws1228354537 Chúng tôi vừa hay tin: Cụ ông : Lê Cảnh Điệt, Tộc trưởng họ Lê Cảnh làng Kế Môn Tạ thế lúc 12 giờ 10 ngày 22/10/2015 (nhằm ngày 10/9 năm Ất Mùi) tại quê nhà. Hưởng thượng thọ 103 tuổi. Lễ nhập quan lúc 7 giờ ngày 23/10/2015 (nhằm ngày 11/9 năm Ất Mùi). Lễ động quan lúc 6 giờ ngày 27/10/2015 (nhằm ngày Rằm tháng 9 năm Ất Mùi). Sau đó an táng tại rú làng Kế Môn. Website langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tộc Lê Cảnh và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn cụ ông siêu sanh miền cực lạc. Minh Hiền

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác