CẢM TẠ 21-04-2018 minhhien

CẢM TẠ

 

Gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

-Hoà Thượng Thích Giác Minh, Viện chủ Chùa Pháp Hoa

-Đại Đức Thích Thông Nhân

-Đại Đức Thích Thiên Trì

-Ban Hộ Niệm và các Phật Tử Chùa Pháp Hoa tại Thành Phố Wichita, Kansas.

-Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston và Vùng Phụ Cận.

-Quý vị Chủ Tịch các Hội Đoàn, Đoàn Thể tại Thành Phố Wichita, Kansas và Vùng Phụ Cận.

-Nhà Quàn Resthaven Funeral Home-Wichita, Kansas.

-Gia đình quý Thông Gia.

-Toàn thể bà con Nội Ngoại Làng Kế Môn cùng quý thân bằng quyến thuộc, bạn   hửu gần xa

Đã hết lòng giúp đở, điện thoại, email, gửi Vòng Hoa,tham dự các khoá Lể Tụng kinh, cầu siêu và dành thời giờ quý báu đến viếng thăm, tiển đưa Linh Cửu của: Mẹ, Bà Nôi và Bà Ngoại của chúng tôi là:

Bà Quả Phụ NGUYỄN THANH CHUNG

Nhủ Danh TRẦN THỊ HUYÊN

Pháp Danh Đồng Thuyên

 

Tạ thế ngày 04 tháng 4 năm 2018 tại Florida và đến nơi an nghỉ cuối cùng ngày 14 tháng 4 năm 2018 tại Thành Phố Wichita, Kansas.

                      Huởng Thọ  82 Tuổi

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong nhận được sự cảm thông và niệm tình tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ

Trưởng Nam Nguyễn Thanh Tuấn và Tang Quyến.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác