CẢM TẠ 05-11-2017 minhhien

Gia đình chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm tạ:

-Quý Thượng Toạ, Đại Đức Chư Tăng Ni và Ban Hộ Niệm Chùa Vạn Phước tại Làng Kế Môn- Điền Môn- Phong Điền- Thừa Thiên-Huế.(Việt Nam) và Chùa Tịnh Luật tai Thành Phố Houston, Texas (Hoa Kỳ).

-Quý Bác Tộc Trưởng, Trưởng Lão các Tộc: Họ Hồ- Họ Bùi- Họ Hoàng, các Chú Thím, các O Dượng, Nội cũng như Ngoại, họ hàng xa gần, thân bằng quyến thuộc của Làng Kế Môn tại Việt Nam và Hoa Kỳ, cùng Đội Lộn Gươm của ba Họ Hồ, Bùi và Hoàng ở Làng.

-Ban Chấp Hành Hội Tương Tế Làng Kế Môn tại Thành Phố Houston,TX

-Ban Đại Diện Đồng Nghiệp Kim Hoàn tại Thành Phố Houston, TX.

-Đại diện chính quyền địa phương ở Làng Kế Môn-Điền Môn-Thừa Thiên-Huế.

-Quý gia đình Thông Gia.

-Quý vị trong Ban Điều hành các trang Web.: Làng Kế Môn tại Saigon và Đà Nẵng (VN)

-Ban Gíam Đốc Nhà Quàn Vĩnh Phước Tại Houston, TX.

-Cùng tất cả thân bằng quyến thuộc,bạn hửu xa gần, quý ân nhân…tại Hoa Kỳ và ViệtNam.

Đã dành thì giờ quý báu giúp đở, điện thoại, điện thư, phúng điếu, gởi Liễng, Vòng Hoa, đặc biệt đã đến thăm viếng, an ủi, chia buồn, cầu nguyện và tiển đưa Linh cửu của: Chồng, Cha, Ôn Nội, Ôn Ngoại và Anh của chúng tôi là:

HỒ TÁ SỎ

Pháp Danh: Nhuận Minh

Đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Làng Kế Môn-Thừa Thiên-Huế. (Việt Nam)

Trong lúc Tang Gia bối rối, chúng tôi không tránh khỏi nhiều điêu thiếu sót, Kính mong quý vị niệm tình tha thứ.

TANG GIA ĐỒNG BÁI TẠ 

Vợ: Bà Quả Phụ HÒ TÁ SỎ Nhủ Danh BÙI THỊ GÁI

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác