CẢM TẠ 25-06-2020 minhhien

Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ:

Chư tôn đức Tăng Ni

Quý thân bằng quyến thuộc

Quý chính quyền địa phương, bà con lối xóm

Cùng toàn thể quý vị đã phúng kinh cầu nguyện, chia buồn, tiễn đưa cha, ông, anh chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng là:

Ông Đặng Minh Phú, Pháp danh Tâm Công

Sinh năm 1939 (Mậu Dần), tại Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, Thừa Thiên Huế.

Tạ thế ngày 29 tháng 4 Nhuần năm Canh Tý (20/6/2020)

Trong lúc tang gia bối rối, ắc có những sai sót, ngưỡng mong chư tôn đức cùng quý vị niệm tình tha thứ.

Nguyện cầu chư tôn đức cùng toàn thể quý vị thân tâm thường lạc.

Thay mặt gia đình đồng cảm tạ

Đặng Minh Hiền

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác