Xã hội

  • TIN VUI CHO CUỘC THI

    14-12-2011 minhhien

    Có lẽ do đã quản lý một trang web nên anh Hoàng Lý hiểu được những khó khăn của chúng tôi khi thực hiện website này. Qua Email, điện thoại anh Lý đã động viên và âm thầm gửi tặng chúng tôi 300 USD để trang trãi một số khoản của trang web. Nay lại […]

  • GỬI VỀ QUÊ HƯƠNG…

    24-10-2010 minhhien

    Kính thưa bà con làng Kế Môn, cùng bạn đọc trang web langkemon, Lúc đầu, chúng tôi chỉ nghĩ đơn thuần lập trang web để bà con trong làng có thông tin về làng mình cũng như “khoe” những nét đẹp của làng Kế Môn cho khắp nơi biết. Tuy nhiên, trang web đang còn […]