TRI ÂN TẤM LÒNG VÀNG 02-12-2013 Thao Nguyen

 

       Tập san “Về Nguồn” số 2 mang tên “Đặc san Xuân Giáp Ngọ 2014” đã được đúc kết và thông qua nội dung ngày 30/11/2013, đang chuyển sang công đoạn in ấn và sẽ chính thức tới tay độc giả đồng hương vào ngày Họp mặt đầu Xuân Giáp Ngọ 2014 sắp tới.

     Về nội dung: vẫn trung thành với các chủ đề viết về làng, viết về hoạt động của hội đồng hương. Về hình thức: sách dày 212 trang giấy trắng tốt khổ A5 có nhiều ảnh màu xen kẻ ảnh trắng đen trong các bài viết. Bìa được cải tiến bằng giấy ảnh láng: mặt trước in hình “hoa me tím bên bờ khe làng”, mặt sau in hình “hoa mai trắng ”.

DSC06765

      Nhân đây, ban Điều hành hội và bộ phận Văn hóa –Thông tin, ban biên tập tập san, xin được tri ân quý bà con đồng hương sau đây đã đóng góp ý kiến xây dựng, khuyến khích, động viên và hỗ trợ chi phí cho việc in ấn tập san kỳ này:

  • Qúy vị:

-Anh Bùi Thế Phiên (Vĩnh Long)    .  .  .  5.000.000đ

-Anh Đặng Hữu Lập (Long Thành)     .   5.000.000đ

-Anh Hoàng ngọc Anh  (Tp.HCM) .  .  .  4.000.000đ

-Anh Hoàng Ngọc Ninh .  .  .  .  .  .  .  .  . 2.000.000đ

-Anh Đặng Hữu Tường .  .  .  .  .  .  .  .  . 1.000.000đ

-Anh Võ Bình  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .500.000đ

-Anh Lê Bá Phán  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 500.000đ

-Anh Trần Hữu Sấn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .   500.000đ

-Anh Nguyễn Phu .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    200.000đ

     *Tổng cộng : (đến 30/11/13) .  .  .     18.700.000đ

                (Mười tám triệu bảy trăm ngàn đồng)

     Ngoài ra, cũng nhân đây, một lần nữa, ban Điều hành và ban Biên tập chúng tôi cũng xin thành thật biết ơn quý vị đã động viên và hỗ trợ tài chính cho chi phí in ấn cuốn Đặc san “Về Nguồn” Xuân Qúy Tỵ 2013 năm ngoái:

  • Qúy vị:

Anh Hoàng Ngọc Anh  .   .   .   .   .   .   .3.000.000 đ

Anh Hoàng Ngọc Ninh  .  .   .   .  .   .   .1.000.000 đ

Anh  Đặng Hữu Tường .   .   .   .   .   .   .  500.000 đ

Anh Võ Bình  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  500.000 đ

 Anh Nguyễn Thanh Hóa  .   .   .   .   .   .  500.000 đ

Anh Nguyễn Thanh Hoài  .   .   .   .   .   .  500.000 đ

Anh Nguyễn Phu  .   .   .   .   .   .   .   .   .   500.000 đ

Anh Hoàng Ngọc Kim  .    .  .  .   .   .   .   .500.000 đ

Anh Trần Hữu Sấn .   .   .   .   .   .   .   .   . 500.000 đ

-Câu lạc bộ Trẻ Kế Môn tại Sài Gòn  .   .  500.000 đ                  

      *Tổng cộng .   .   .   .   .   .   .   .  .  .  . 8.000.000 đ

(tám triệu đồng chẵn)

     Tất cả các số tiền hỗ trợ trên chúng tôi sẽ công khai thu chi và tồn vào ngày Họp mặt đầu năm  Giáp Ngọ 2014. Thay mặt ban Điều hành và tiểu ban Văn hóa- Thông tin, chúng tôi xin, một lần nữa cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ tích cực của quý vị.

Tp.HCM, ngày 2 tháng 12 năm 2013

ĐẶNG HỮU TƯỜNG

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác