VIỆT TIẾU HỌ TRẦN ĐĂNG 07-04-2018 minhhien

Ngày 21 tháng 2 Mậu Tuất (6/4/2018) họ Trần Đăng làng Kế Môn đã long trọng tổ chức đại lễ Việt Tiểu với các nghi lễ: Hung Trắc, Triệu To, Túc yết. Co Hon, Chanh Te

IMG_9976

IMG_9762

IMG_9914

IMG_9931

IMG_9926

IMG_9921

 

IMG_9912

IMG_9908

IMG_9895

IMG_9894

 

IMG_9816

IMG_9815

IMG_9811

IMG_9800

IMG_9799

IMG_9798

IMG_9795

IMG_9790

IMG_9784

IMG_9739

IMG_9736

IMG_9714

IMG_9708

IMG_9703

IMG_9696

IMG_9695

IMG_9687

IMG_9680

IMG_9679

IMG_9669

IMG_9668

IMG_9662

IMG_0064

IMG_0063

IMG_0061

IMG_0060

IMG_0059

IMG_0058  IMG_0057  IMG_0056 IMG_0044  IMG_0041  IMG_0038

IMG_0037

IMG_9948

IMG_9959

 

IMG_0028

IMG_0027

IMG_0021

IMG_0019

IMG_0017

IMG_0013

IMG_0012

IMG_0010

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác