VIỆT TIẾU HỌ TRẦN ĐĂNG (tt) 07-04-2018 minhhien

Hôm nay, ngày 7/2/2018, họ Trần Đăng tổ chức lễ hành chánh và tiệc chia tay bà con các nơi về dự Tiếu kỳ tộc họ.

 Dẫn chương trình

IMG_0072

Diễn văn khai mạc

IMG_0085

Phát biểu của tộc họ Trần tỉnh Thừa Thiên Huế

IMG_0106

Chính quyền Xã phát biểu

IMG_0099

Khen ngợi những vị đóng góp lớn cho tộc họ

IMG_0089

IMG_0092

IMG_0096

Tiệc chia tay

IMG_0212

IMG_0201

IMG_0200

IMG_0199

IMG_0196

IMG_0195

IMG_0184

IMG_0161

IMG_0160

IMG_0159

IMG_0158

IMG_0155

IMG_0154

IMG_0153

IMG_0152

IMG_0151

IMG_0150

IMG_0148

IMG_0147

IMG_0146

IMG_0145

IMG_0143

IMG_0142

IMG_0141

IMG_0140

IMG_0136

IMG_0134

IMG_0132

IMG_0131

IMG_0129

IMG_0128

IMG_0127

IMG_0126

IMG_0125

IMG_0123

IMG_0121

IMG_0120

IMG_0119

IMG_0116

IMG_0115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác