VIỆT TIẾU HỌ PHAN VĂN 24-03-2018 minhhien

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận được trong đại lễ Việt Tiếu họ Phan Văn ngày 8 tháng 2 Mậu Tuất (24/3/2018)

Lễ Túc yết

IMG_7778

IMG_7779

IMG_7780

IMG_7787

IMG_7790

IMG_7791

IMG_7795

IMG_7796

IMG_7797

IMG_7798

IMG_7803

IMG_7804

IMG_7818

IMG_7820

IMG_7822

IMG_7826

IMG_7831

IMG_7835

IMG_7839

IMG_7843

IMG_7849

IMG_7850

IMG_7853

IMG_7856

IMG_7858

IMG_7860

IMG_7861

IMG_7863

IMG_7864

IMG_7865

IMG_7868

IMG_7872

IMG_7875

IMG_7876

IMG_7879

Lễ cúng Cô hồn

IMG_8001

 

IMG_8009

IMG_8015

IMG_8028

IMG_8042

IMG_8055

IMG_8056

IMG_8059

IMG_8060

IMG_8064

IMG_8065

IMG_8067

IMG_8072

IMG_8076

Lễ Chánh tế

IMG_8086

IMG_8088

IMG_8091

IMG_8095

IMG_8098

IMG_8099

IMG_8104

IMG_8136

IMG_8151

IMG_8153

IMG_8156

IMG_8160

IMG_8163

IMG_8170

IMG_8174

IMG_8175

IMG_8178

IMG_8186

IMG_8188

IMG_8196

IMG_8207

Một số hình ảnh bà con đi hành hương

IMG_7885

IMG_7886

IMG_7901

IMG_7903

IMG_7916

IMG_7919

IMG_7923

IMG_7925

IMG_7926

IMG_7930

IMG_7931

IMG_7933

IMG_7936

IMG_7937

IMG_7940

IMG_7941

IMG_7942

IMG_7945

IMG_7947

IMG_7952

IMG_7955

IMG_7958

IMG_7960

IMG_7962

IMG_7964

IMG_7966

IMG_7969

IMG_7972

IMG_7974

IMG_7976

IMG_7977 IMG_7983

IMG_7985

IMG_7990

IMG_7993

IMG_7995

IMG_7997

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác