VIỆT TIẾU HỌ ĐẶNG (tt) 21-03-2016 minhhien

  Ngày 19/3/2016:

Diễn văn khai mạc của Ban Tổ Chức

IMG_7147

Chúc mừng của chính quyền

IMG_7152

Quan khách về dự

IMG_7140

IMG_7142

IMG_7143

Mừng thọ cụ ông, cụ bà trên 80 tuổi

 

IMG_7165

Chúc mừng của họ Đặng Việt Nam

IMG_7170

Tâm tình của con cháu phương xa

IMG_7174

Lời kêu gọi đóng góp xây dựng lại từ đường

IMG_7178

Liên hoan

IMG_7186

IMG_7189

IMG_7190

IMG_7191

IMG_7192

IMG_7194

IMG_7195

IMG_7196

IMG_7197

IMG_7199

IMG_7200

IMG_7201

IMG_7204

IMG_7205

IMG_7206

IMG_7207

IMG_7208

IMG_7209

IMG_7210

IMG_7211

IMG_7212

IMG_7213

IMG_7214

IMG_7215

IMG_7216

IMG_7217

IMG_7218

IMG_7219

IMG_7220

IMG_7221

IMG_7222

IMG_7223

IMG_7224

IMG_7225

IMG_7226

IMG_7227

IMG_7228

IMG_7229

IMG_7230

IMG_7231

IMG_7232

IMG_7233

IMG_7234

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác