Video: Đại Lễ Việc Tiếu, Làng Kế Môn, Tộc Đặng Hữu 26-12-2018 minhhien

Đại Lễ Việc Tiếu, Làng Kế Môn, Tộc Đặng Hữu

Làng Kế Môn, Xã Điền Môn, Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

PHẦN 1

PHẦN 2

PHẦN 3

PHẦN 4

PHẦN 5

PHẦN 6

PHẦN 7

PHẦN 8

PHẦN 9

PHẦN 10

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác