PHÁI NHẤT-CHI NHÌ HỌ ĐẶNG TỔ CHỨC VIỆT TIẾU 16-03-2016 minhhien

Hai ngày 7-8 tháng 2 năm Bính Thân (15-16/3/2016) Phái nhất-Chi nhì tộc Đặng Hữu làng Kế Môn đã trang nghiêm tổ chức Tiếu kỳ 12 năm/lần.

Trong lễ Tiếu kỳ năm nay, Chi tộc đã tổ chức chay tịnh, Trai Tăng cúng dường để cầu nguyện quốc thái, dân an. Dịp này Chi tộc cũng đã phát quà cho hộ nghèo trong làng.

Đặc biệt trong ngày Tiếu kỳ, Nhà Nghiên Cứu Phan Thuận An đã trao tặng 2 sắc phong do triều đình nhà Nguyễn phong tặng Tam phẩm và Nhị phẩm cho Tịnh bà Đặng Thị Thạnh trong tộc phái.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi nhận trong ngày lễ

IMG_6289

IMG_6061

IMG_6063

IMG_6437

IMG_6115

IMG_6123

IMG_6130

IMG_6137

IMG_6155

IMG_6163

IMG_6167

IMG_6173

Phát quà cho gia đình nghèo

IMG_6229

IMG_6233

IMG_6241

IMG_6242

IMG_6246

IMG_6253

IMG_6255

IMG_6258

IMG_6266

IMG_6288

IMG_6291

IMG_6294

IMG_6300

IMG_6305

IMG_6308

IMG_6309

IMG_6328

IMG_6333

IMG_6339

IMG_6344

IMG_6345

IMG_6349

IMG_6352

IMG_6355

IMG_6358

IMG_6368

IMG_6373

IMG_6374

IMG_6380

IMG_6386

IMG_6390

IMG_6391

IMG_6399

IMG_6401

IMG_6405

IMG_6407

IMG_6412

Nhà nghiên cứu Phan Thuận An dịch đọc sắc phong Tịnh bà Đặng Thị Thạnh

IMG_6431

IMG_6434

IMG_6451

IMG_6455

IMG_6459

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác