Tộc Nguyễn (ngược) 03-03-2017 minhhien

Nguyễn (ngược)

20180226_023932

Địa điểm: Trên đường Ngang, ngược xóm Nguyễn (Xóm 11).

Khánh thành năm 1979

Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Chước

Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Thanh Phúc, Nguyễn Thanh Gẫm…,

Việt Tiếu: năm Tý

Chạp mã: ngày

Mộ Tổ :

Liên lạc:

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác