TỘC ĐẶNG LÀM LỄ THƯỢNG RỒNG 30-05-2015 minhhien

Để chuẩn bị tốt cho ngày Tiếu kỳ tộc Đặng năm 2015, Tộc Đặng Hữu làng Kế Môn đang thi công cổng chính của tộc.

Ngày 9 tháng 4 Ất Mùi, nhằm ngày 27/5/2015, tộc Đặng Hữu đã tổ chức lễ thượng rồng tại cổng chính. Được biết cổng và tiền thành tộc Đăng Hữu làng Kế Môn do ông Đặng Hữu Kháng, Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng phụng cúng.

IMG_20150527_093805

IMG_20150527_083323

IMG_20150527_083300

IMG_20150527_093821

Ảnh: Hữu Danh

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác