TIN BUỒN 06-03-2014 Thao Nguyen

TIN BUỒN

small_sws1228354537

Hay tin cụ bà TRẦN THỊ CHÁU

Là thân mẫu của Anh Võ Bình (tức Võ Xuân Thành)

-Trưởng ban Giao tế Nghi lễ Hội Đồng hương làng Kế Môn tại TP.HCM và vùng lân cận

-Hội trưởng hội Kim hoàn Miền Trung tại TP.HCM

Cũng là Bà Nội của Anh Võ Trung Chương

Câu Lạc Bộ Trẻ làng Kế Môn tại Sài Gòn

VỪA TỪ TRẦN

Vào lúc 16 giờ ngày 6/3/2014 (nhằm mùng 6 tháng Hai Giáp Ngọ)

Tại làng Kế Môn

Hưởng thượng thọ 88 tuổi

Lễ Nhập quan vào  5 giờ chiều 7/3/2014

Lễ Động quan vào sáng 12/3/2014 (12 tháng Hai Giáp Ngọ)

An táng tại Nghĩa trang Rú làng Kế Môn

-Ban Điều hành và hội viên hội Đồng hương làng Kế Môn tại TP.HCM và  vùng lân cận,

-Hội Kim hoàn Miền Trung tại TP.HCM

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU CÙNG TANG QUYẾN

Cầu chúc hương hồn cụ bà sớm an lành nơi cõi Phật

TM. Hội Đồng hương làng Kế Môn

và hội Kim hoàn Miền Trung tại Sài Gòn

ĐẶNG HỮU TƯỜNG

Phản hồi (4)

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác