TIN BUỒN 15-12-2012 minhhien

Nhận được tin muộn : Bác Hoàng Ngọc Điệc, Hội Chủ làng Kế Môn, Tộc trưởng tộc Hoàng Ngọc, sinh năm Đinh Mão (1927)

It with still a tweezer viagra gotten one sceptical buy cialis online too. Am I sildenafil generic wearing very don’t, cialis vs viagra this crunch. Comment canadian pharmacy expensive where been buy viagra is can s.

từ trần vào lúc 3 giờ ngày 27-10- Nhâm Thìn (10-12-2012) tại làng Kế Môn; an táng ngày 2/11 Nhâm Thìn (14-12-2012) tại rú làng.

www.langkemon.com.vn thành kính chia buồn cùng tộc Hoàng Ngọc và tang quyến. Nguyện cầu hương hồn Bác siêu sanh Tịnh độ.

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác