TIẾU KỲ TỘC NGUYỄN THANH 29-03-2015 minhhien

Chúng tôi trích một số hình ảnh ghi nhận được trong lễ Việt Tiếu tộc Nguyễn Thanh được tổ chức trong 2 ngày 9-10 tháng Hai năm Ất Mùi  (nhằm ngày 28-29/3/2015)- và sẽ dăng vidio sau.

IMG_2429

Lễ Triệu Tổ

IMG_1994 IMG_2007 IMG_2010 IMG_2012

IMG_2014

Lễ  nghinh Sơn Thủy

IMG_2049 IMG_2026 IMG_2032 IMG_2033

Lễ Hành hương

IMG_2319 IMG_2091 IMG_2120 IMG_2265 IMG_2284 IMG_2288 IMG_2301

IMG_2225

Lễ Cô hồn

IMG_2360 IMG_2362 IMG_2367 IMG_2372 IMG_2381 IMG_2385 IMG_2395IMG_2406

Lễ Chánh tế

IMG_2447 IMG_2449 IMG_2460 IMG_2465 IMG_2466 IMG_2436

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác