TIỆC CHIA TAY HỌ NGUYỄN THANH 29-03-2015 minhhien

Sáng ngày 10 tháng 2 năm Ất Mùi (29/3/2015), sau Việc Tiếu, bà con nội ngoại tộc Nguyễn Thanh cùng sum vầy bên bàn tiệc chia tay.

IMG_2541 IMG_2474 IMG_2475 IMG_2477 IMG_2479 IMG_2480 IMG_2481 IMG_2482 IMG_2483 IMG_2484 IMG_2485 IMG_2486 IMG_2489 IMG_2490 IMG_2493 IMG_2494 IMG_2495 IMG_2496 IMG_2498 IMG_2499 IMG_2500 IMG_2501 IMG_2502 IMG_2504 IMG_2505 IMG_2506 IMG_2507 IMG_2508 IMG_2509 IMG_2513 IMG_2521 IMG_2524 IMG_2527 IMG_2528 IMG_2530 IMG_2532 IMG_2533 IMG_2535 IMG_2537 IMG_2538 IMG_2539

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác