Thư ngỏ họ PHAN 06-12-2014 minhhien

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THƯ NGỎ

Kính gửi:  Con cháu họ PHAN làng Kế Môn, Điền Môn, Phong Điền, tỉnh TT Huế.

Từ đường họ Phan do tổ tiên ta xây dựng đã từ lâu, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, thời gian bào mòn, chiến tranh tàn phá. Sau ngày đất nước giải phóng (1975) các Cụ đã 03 lần tu sửa, làm tiền đường. tuy vậy đến nay bị hư hỏng nặng, hậu tẩm bị bóc ngói, rui mèn mối mọt ăn bị gãy đổ, tường bị rạng nức thấm nước, tường rào, bình phong cửa ngõ xuống cấp…

Sắp đến năm Mậu Tuất (3/2018). Việc Tiếu họ lần thứ 50 và kỷ niệm 600 năm ngày Thủy tổ lập họ tại làng Kế Môn.

Ngày 10 tháng 9 năm Giáp Ngọ (2014) vừa rồi (ngày tảo mộ) con em trong họ mong muốn trùng tu, sửa chữa, sơn quét lại. Con em đã nhất trí từ 18 tuổi trở lên mỗi người phải đóng góp 500.000đồng (năm trăm ngàn đồng), ngoài ra họ kiêu gọi con cháu nội ngoại trong và ngoài nước với tấm lòng hảo tâm với tổ tiên ông bà nhắm tôn tạo để con cháu đời đời nối dõi.

Theo sự tính toàn sơ bộ tất cả các khoảng tối thiểu là 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng). Để đạt được kết quả, Họ giao nhiệm vụ cho các Phái trong Họ chủ động kêu gọi động viên con cháu mình đóng góp và ủng hộ đến ngày tạo mộ 10/9 năm Ất Mùi (2015)  báo cáo họ biết để có kế hoạch triển khai tu sửa.

Nước có nguồn cây cọ cội, họ ta nay đã trải qua 15 đời, ghi nhớ công ơn của tổ tiên ông bà gầy dựng, việc tu sửa lần này là cần thiết và cấp bách, con cháu chúng ta không thể đứng nhìn đền thờ dột nát trong lúc con cháu của ngài vẫn mạnh khỏe, sum vầy, đoàn kết làm ăn phát đạt không thua kém ai trong nước cũng như ở ngoài nước. Trông các họ trong làng ta rất đồ sộ, nhìn lại họ mình mà lòng xót xa. Thủy tổ ta xây nền đắp móng, giờ đây con cháu mình phải chung sức giữ gìn tôn tạo để khỏi phụ lòng các bậc tiền nhân. Họ đang mong chờ sự hảo tâm của con cháu ./.

                                                                              Kế Môn, ngày 28 tháng 20 năm 2014.

                                                                                                  TỘC TRƯỞNG

                                                                                                PHAN VĂN NGỌ

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác