THƯ MỜI DỰ VIỆC TIẾU TỘC NGUYỄN THANH 01-03-2019 minhhien

 

Hiện nay hằng ngày đã có nhiều xe về làng. Chúng tôi xin gửi giờ xuất bến của xe BUS Hoàng Đức. Ngoài ra còn có xe Tuyết Năm vài chuyến một ngày (cùng đậu bến ngay tại chợ Đông Ba) để bà con tiện việc đi lại.

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác