THƯ MỜI DỰ LỄ TIẾU KỲ HỌ LÊ 24-03-2015 minhhien

anh 2

1a

Kính thưa toàn thể bà con nội ngoại tộc Lê Cảnh làng Kế Môn, xã Điền Môn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo thông lệ, cứ vào năm Mùi, tộc họ Lê chúng ta tổ chức đại lễ Tiếu kỳ để tưởng nhớ Tổ tiên, ông bà, cùng cầu nguyện cho âm siêu, dương thái.

Tuy nhiên, vì hoàn cảnh, con cháu phải tha phương cầu thực nên có thể không còn liên lạc để biết địa chỉ của nhau. Nếu vị nào chưa nhận được thư mời thì tộc họ Lê xin gửi thư mời này đến toàn thể con cháu nội, ngoại khắp nơi.

Rất mong con cháu khắp nơi cùng về tham dự đông đủ vào 2 ngày 30-31/3/2015 (nhằm ngày 11-12 tháng Hai năm Ất Mùi).

Tộc trưởng

Lê cảnh Điệt

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác