Thông tin

  • Các phương tiện về làng

    06-09-2010 admin

    Phương tiện về làng: Để về làng Kế Môn, hiện nay có cả phương tiện đường thủy lẫn đường bộ: – Đường bộ có xe đò, bến xe ngay tại chợ Đông Ba, Huế, mỗi ngày 3 chuyến. Thời gian xe chạy đến làng khoảng 2 giờ. – Đường thủy: Cũng từ bến đò chợ […]