THÔNG BÁO VỀ ĐẠI LỄ TIẾU KỲ HỌ NGUYỄN THANH 05-03-2015 Thao Nguyen

THÔNG BÁO

VỀ ĐẠI LỄ TIẾU KỲ HỌ NGUYỄN THANH

 DSC00073

 

Ban tổ chức Đại lễ Tiếu kỳ họ Nguyễn Thanh xin thông báo đến toàn thể bà con Nguyễn Thanh tộc ở tất cả các tỉnh thành trong nước và hải ngoại – bao gồm nội ngoại – con cháu – dâu rể – về Đại lễ năm Ất Mùi – 2015 như sau:

1.Ngày giờ diễn ra đại lễ như đã định, không có gì thay đổi: ngày mùng 9 và 10 tháng Hai năm Ất Mùi (tức 28 và 29 tháng 3 năm 2015).

2. Nội dung chương trình của 2 ngày được ghi trong thiệp mời. Riêng ngày mùng 10, song song với liên hoan sẽ có các tiết mục giao lưu và văn nghệ “cây nhà lá vườn” do con cháu trong họ góp sức thực hiện.

3. Thiệp mời đã được Trưởng ban tổ chức (ông Phước) gởi đi các tỉnh thành trong nước  và hải ngoại  (nơi có bà con Nguyễn Thanh tộc cư trú), số lượng  theo yêu cầu của đại diện phụ trách từng nơi.

4. Các đại diện phụ trách các nơi có trách nhiệm chuyển thư mời đến cho bà con  chậm nhất một tuần trước ngày diễn ra đại lễ. Ít nhất mỗi gia đình (tức mỗi hộ sống riêng) có một thư.Tuy nhiên, vì nhiều lý do, có thể thư mời sẽ không đến với tất cả bà con như mong muốn. Trong trường hợp này, mong bà con thông cảm và cứ về dự theo chương trình đã định.

5. Riêng tại khu vực Sài Gòn và vùng lân cận (do Nguyễn Thanh Mạo sđt: 0908383984 đại diện) bà con tộc Nguyễn Thanh sẽ được nhận thư mời vào ngày Họp mặt Đồng hương Làng Kế Môn (18 tháng Giêng năm Ất Mùi – 8/3/2015). Vậy mong bà con cố gắng đến dự đông đủ và luôn thể nhận thư mời.

DSC00790

DSC00789

Ban Tổ chức

Đại lễ Tiếu kỳ họ Nguyễn Thanh

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác