THÔNG BÁO NGÀY TIẾU KỲ HỌ ĐẶNG 06-12-2015 minhhien

IMG_2019

Như thông lệ, ngày Tiếu kỳ họ Đặng Hữu làng Kế Môn sẽ rơi vào năm Thân. Ngày Việt Tiếu họ Đặng Kế Môn trong năm Bính Thân sẽ là ngày 10-11 tháng 2, nhằm ngày 18-19/3/2016. (Sẽ có thông báo chính thức và chương trình của những ngày diễn ra đại lễ Việt Tiếu).

Việt Tiếu là ngày tưởng nhớ đến Tổ tiên, ông bà và cũng là dịp để kiểm lại tổng quan con cháu …

Nay xin báo trước để con cháu nội-ngoại, dâu rễ phương xa chuẩn bị, sắp xếp về tham dự cho thật đông đủ.

                                                         Tộc trưởng

                                                          Đặng Hữu Phúc

Phản hồi (1)

  • Đặng Sanh
    Tháng Mười Hai 18th, 2015 lúc 22:44

    Chú Đặng Minh Hiền đã đưa tin ngày Đại Lễ Việc Tiếu của Tộc Đặng Hữu Làng Kế Môn là đúng, còn chương lễ thì Họ sẽ có thông báo sau.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác