THÔNG BÁO CỦA HỌ ĐẶNG 27-07-2012 minhhien

          

Nhân ngày giỗ Bà cô họ Đặng vào  ngày 7/5/Nhâm Thìn , tộc họ Đặng tại làng Kế Môn đã có phiên họp và mong muốn làm được các công trình :

        –  Xây dựng nhà bia mộ Tổ khoảng 80.000.000 đồng (tám mươi triệu)

         – Làm bờ kè và đổ đất, xây bậc cấp trước cổng nhà thờ Họ khoảng      15.000.000 đồng (mười lăm triệu).

           – Mua sắm quần áo cho đội Gươm , bộ quần áo họ đạo khoảng 11.000.000 đồng (mười một triệu)

            Tổng 3 công trình này là 106.000.000 đồng (một trăm lẻ sáu triệu), chưa kể tổ chức khánh thành bia mộ và các chi phí khác.

            Hiện nay phần xây dựng bia mộ đã tiến hành đúc mái, ngày 24/6 NhâmThìn sẽ làm lễ thượng Rồng, dự định hoàn thành trước ngày 20/9 Âm lịch.

                Tộc họ Đặng làng Kế Môn thông báo và kêu gọi con cháu Nội-Ngoại trong và ngoài nước chung tay đóng góp để các công trình chóng hoàn thành.

*Nếu được sự nhiệt tình đóng góp của con cháu, sau khi hoàn thành 3 công trình trên, số tiền còn lại sẽ chuẩn bị cho đại lễ Việt Tiếu họ Đặng năm 2016.

(Ngoài nghi lễ truyền thống, nếu có kinh phí, Họ sẽ tổ chức Trai Đàn Chẩn Tế trước 3 ngày)

Mong sự quan tâm tích cực của con cháu.

                                                                         Thay mặt  tộc họ

                                                                  Tộc trưởng: Đặng Hữu Chái

 

Đáp lại lời kêu gọi của Họ, các Bác, các Chú Thím, các O Dượng và con cháu trong nước đã tham gia đóng góp:

Đà Lạt:

– Đặng Hữu Kháng :                30.000.000 đồng (ba mươi triệu)

– Đặng Minh Tuấn  :                20.000.000 đồng (hai mươi triệu)

– Đặng Thị Hường  :                     1.000.000.đồng (một triệu)

– Đặng Hữu Phước  :                   1.000.000 đồng (một triệu)

– Đặng Hữu Nhơn  :                    1.000.000 đồng (một triệu)

–  Đặng Hữu Định  :                     1.000.000 đồng (một triệu)

– Đặng Hữu Huế  :                        1.000.000 đồng (một triệu)

ĐăkLăk:

– Gia đình Chú Đặng Hữu Miên : 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu)

………………………………………………………?

(Danh sách sẽ tiếp tục ghi nhận)

 

 

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác