Tộc Phan (Thại) 26-01-2017 minhhien

NHÀ THỜ HỌ PHAN (Thại)

Địa điểm: Đầu xóm Đề (Xóm 9),

khánh thành tiền đàn năm 2002

Tộc trưởng: Phan Ngọ

Tộc trưởng trước: Phan Thại

Các Tộc trưởng trước: …Phan Thại, Phan Choai-Phan Thức-Phan Dinh-Phan trì-Phan Thừa-Phan Biên-Phan Loan-Phan Dung-Phan Chít-Phan Liên.

Việc Tiếu: năm Tuất

Chạp mã: 10-11 tháng 9 ÂL

Phản hồi (2)

  • Phan Mậu Tùng
    Tháng Mười 28th, 2011 lúc 04:05

    Thưa các bác họ phan cho người anh em cùng dòng tộc giao lưu với được không? Tôi ở đăk lawk, xin được biết địa chỉ của các bác, và thông điệp đến với người mang dòng họ phan đang sinh sống, công tác ở đăk lak. mọi thông tin vui lòng chuyển qua địa chỉ E-Mail đã giới thiệu.

  • phan Luu Cung
    Tháng Năm 6th, 2014 lúc 16:29

    toi o huyn Krong Nang Dal Kak

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác