Tộc NGUYỄN THANH (Xuôi) 26-01-2017 minhhien

Từ đường họ Nguyễn Thanh (xuôi)

*

-Địa điểm: Trên đường Ngang  (Xóm 11)

Trùng tu: Nhà thờ: 1997Cổng Tam Quan: 2014

Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Thành (từ 2015)

Các cựu Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Lạc (từ 2011), Nguyễn Thanh Kỉnh (từ 2009), Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh Cần (từ 1964), Nguyễn Thanh Tôi,  Nguyễn Thanh Chỉ (từ 1955) …

Việc Tiếu: Năm Mùi (2015 – 2003 – 1991 – 1979 – 1967 – 1955), trong đó các năm 1967 và 1979 không tổ chức được do con dân họ ly tán vì chiến tranh và kinh tế chưa phục hồi.

Chạp mã: Ngày 4 tháng 9 âm lịch hằng năm

Mộ Tổ : Tọa lạc ở Rú Trong Nhì Tây  (Chân Biển – Đầu Núi – Nhìn xuống Đồng khoai)

Mộ Tổ họ Nguyễn Thanh (của hai họ ngược và xuôi) tọa lạc bên cạnh mộ Nguyễn Lộ Trạch (bên phải)

(Cập nhật năm 2023)

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác