Tộc Nguyễn (Xuôi) 26-01-2017 minhhien

NHÀ THỜ HỌ NGUYỄN (Xuôi)


Địa điểm: Trên đường Ngang, Xuôi xóm Nguyễn (Xóm 11).

Khánh thành năm 1997

Tộc trưởng: Nguyễn Thanh Thành

Các Tộc trưởng trước: Nguyễn Thanh Kỉnh, Nguyễn Thanh Túc, Nguyễn Thanh cần, Nguyễn Thanh Tôi-Nguyễn Thanh Chỉ

Việc Tiếu: năm Mùi

Chạp mã: ngày 4 tháng 9

Mộ Tổ :

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác