Tộc họ Đặng 26-01-2017 minhhien

NHÀ THỜ HỌ ĐẶNG

Địa điểm: Trên đường Ngang, giữa xóm Đề và xóm Nguyễn (Xóm 10).

Khánh thành năm 1997.

Tộc trưởng:  Đặng Ngân

Tộc trưởng trước: Đặng Hữu Phúc (Cháu)

dang-huu-phuc

Đặng Hữu Chái.

Các Tộc trưởng trước: Đặng Hữu Chái, Đặng Hữu Dị -Đặng Hữu Tuyến- Đặng Hữu Tam-Đặng Hữu Cán-Đặng Hữu Sử-Đặng Hữu Phức-Đặng Hữu Đồng-Đặng Hữu Hồi-Đặng Hữu Khi- Đặng Hữu Hưu-Đặng Hữu Hào-Đặng Hữu Thanh.

Việc Tiếu: năm Thân

Họ có 5 nhánh

Chạp mã: ngày 11/11

Lăng,Mộ Tổ: Từ xóm 5,6 đi lên

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác