PHÂN ƯU 02-02-2023 Thao Nguyen


Hay tin Cụ ông TRẦN ĐĂNG LẠC
Tộc trưởng tộc Trần Đăng làng Kế Môn
Tạ thế ngày 31/1/2023 (10 tháng Giêng năm Quý Mão)
Thượng thọ 91 tuổi
website langkemon.com.vn xin chia buồn cùng Tộc Trần Đăng và gia đình
Nguyện cầu hương linh cụ ông siêu sanh cực lạc quốc

Bình luận

Chưa có bình luận nào.

Bình luận

get avatarWant your picture next to your comment?
Join Gravatar and upload your photo, completely free! (opens in new window)

Tên *
E-Mail *
Trang web


Tin tức khác